De Alliantie Inclusieve Energietransitie is een samenwerkingsverband van zes landelijke (koepel)organisaties van Nederlanders met een migratie- of vluchtelingenachtergrond.

Nieuws

  • Het is van belang dat iedereen de woningeigenaren, kleine ondernemers en huurders met een vluchtelingenachtergrond, ook degenen met een smalle beurs, toegang hebben totfinanciële middelen om de eigen woning te verduurzamen, energiebesparende maatregelen te nemen en/​of te participeren in (collectieve) duurzame…


  • Op 21 mei organiseerden SMN en IOT een webinar onder de titel: hoe verduurzaam ik mijn moskee? Een belangrijk onderwerp, want steeds meer moskeeën willen duurzaam zijn en het energieverbruik verlagen. Daarin kiezen zij er niet alleen voor…


  • Woensdag 24 mei 2023 Stichting Ocan organiseert in samenwerking met Netwerk NOOM op 24 mei vanaf 19.30 uur een landelijk webinar ‘Sustainability Stewards Gen 2:15’ voor voorgangers van migrantenkerken in Nederland. Samen met theoloog mevrouw De Vos wordt…


  • Stichting Ocan organiseert een landelijke inspiratiemiddag ‘Less for More’ over energiebesparing op zaterdag 20 mei met inloop vanaf 14.30 uur in Den Haag. Sleutelpersonen en belangstellenden hebben aan het eind van de middag Tips To Go. Daarmee kan…


  • “Kennisbijeenkomst Energietransitie en Energiearmoede” 13 mei 2023, Den Haag Op 13 mei vond er een kennisbijeenkomst plaats van FSAN als onderdeel van de informatiebijeenkomsten van de Alliantie Inclusieve Energietransitie. De bijeenkomst werd bijgewoond door verschillende lidorganisaties van FSAN…